Privacy

Op deze pagina vind je informatie over dit weblog en over het copyright.
Tevens vind je hier een disclaimer, een privacy-statement en informatie over cookies.
Door deze website te gebruiken stem je in met deze algemene voorwaarden en ons privacy- en cookiebeleid.

Zelfstandig op internet
is een weblog van Cor Kluijtmans over ondernemen op internet voor beginners.
Ik zal hier allerlei zaken aan de orde stellen die op je weg kunnen komen als je een eigen project op internet begint of er al langer mee bezig bent. Misschien kunnen mijn ervaringen wat hobbels, die men ongetwijfeld zal tegenkomen, weghalen bij de lezers van dit weblog.

Copyright
Overname van foto’s is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming.
Overname van teksten is toegestaan als er een link naar dit weblog wordt geplaatst.
Dit weblog is onderdeel van Islandpassions Webprojecten
Adres: Finefrau 18, NL-6462 HP Kerkrade, Nederland
Tel: +31-45-5458534
E-mail onder ‘contact’ in het menu.
Kamer van Koophandel: 14126421
BTW-nummer: NL001330836B12
Overzicht projecten: Vakantie Idee Pagina

Disclaimer
Dit weblog is geen aanbieder van diensten of producten.
Dit weblog is slechts een aanbieder van links naar aanbieders.
Wanneer er sprake is van een overeenkomst dan ga je deze altijd aan met een van de gekoppelde organisaties.
Voor deze overeenkomst gelden altijd de voorwaarden van de betreffende organisatie en deze website neemt geen verantwoordelijkheid of standpunt voor geschillen, klachten, onjuiste levering of mogelijke andere problemen tussen de koper en de organisatie.

Dit weblog kan niet garanderen dat de informatie zoals die in dit weblog over diensten en producten van derden wordt aangeboden juist is.
Door regelmatige updates wordt geprobeerd het aanbod zo actueel mogelijk te houden.
Toch kan het voorkomen dat prijzen niet juist zijn of informatie niet (meer) kloppend is.

Dit weblog is niet verantwoordelijk voor schade voortkomend uit het gebruik van dit weblog.
Ondanks het feit dat het aanbod en de links naar andere sites met zorg geselecteerd worden is dit weblog niet verantwoordelijk voor schade voortkomend uit het gebruik van links naar externe sites.

Privacy
zelfstandig-op-internet.nl is eigendom van Islandpassions Webprojecten, gevestigd in Kerkrade (Nederland).
Islandpassions Webprojecten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Cor Kluijtmans is de functionaris gegevensbescherming van Islandpassions Webprojecten. Hij is te bereiken via het contactformulier van deze website.

Islandpassions Webprojecten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld (ook informatie verstrekt via e-mail).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Islandpassions Webprojecten verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
• voor- en achternaam,
• e-mailadres,
• ip-adres,
• internetbrowser en apparaat-type,
• gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Islandpassions Webprojecten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van een mogelijke betaling aan ons naar aanleiding van het plaatsen van een advertentie.
• Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Islandpassions Webprojecten neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Islandpassions Webprojecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Zolang er een relatie met deze website bestaat (bijvoorbeeld omdat je een dienst van ons afneemt of omdat je deze website vaker bezoekt) worden je gegevens bewaard (bij website-bezoek is dit nooit persoonlijke informatie).
Indien er geen relatie meer bestaat en je deze website ook niet meer bezoekt hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens/personalia – 4 weken – deze worden binnen deze termijn verwijderd.
• Logfiles – 4 weken – deze worden binnen deze termijn verwijderd.
• Ip-adres – 4 weken – deze worden binnen deze termijn verwijderd.
(Gegevens in logfiles met o.a. ip-adressen worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende 4 weken bewaard. Wij gaan niet na -als dat al zou kunnen- wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot een persoon.)
• Internetbrowser en apparaat-type – 14 maanden – voor statistische analyse.
• Surfgedrag op deze website – 14 maanden – voor statistische analyse.

Delen van persoonsgegevens met derden
Islandpassions Webprojecten deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Islandpassions Webprojecten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij verstrekken, verkopen, verhuren of leasen persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van die persoonsgegevens door Islandpassions Webprojecten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens via het contactformulier naar ons sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je vervolgens een kopie van jouw identiteitsbewijs via mail op te sturen. Wij zullen je er dan ook op wijzen om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Na ontvangst van die kopie reageren we zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Islandpassions Webprojecten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
We maken gebruik van betrouwbare systemen die voldoen aan de privacy wetgeving om e-mails te versturen. Onze website is in beheer bij een betrouwbare hostingpartij en we dragen zorg voor regelmatige backups en het regelmatig updaten van door ons gebruikte software-systemen. Daarbij monitoren we en blokkeren we Ip-adressen die als onveilig worden beschouwd om ons te beschermen tegen pogingen van hackers.
Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.
Islandpassions Webprojecten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over jouw sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig en ongevaarlijk.
Een cookie weet je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens niet.
Ook worden geen gegevens van jouw computer uitgelezen, ook worden geen wachtwoorden onderschept. Cookies brengen geen virus op jouw computer.
Cookies onthouden alleen jouw voorkeuren en jouw interesses op basis van je surfgedrag.
Cookies worden gebruikt om bezoekers te analyseren teneinde jou en andere bezoekers een nog betere website ervaring te geven.

Cookies op deze website

Islandpassions Webprojecten gebruikt functionele en tracking cookies.
Een cookie wordt bij het eerste bezoek aan deze website opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Islandpassions Webprojecten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Soorten cookies

1. Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van deze website. Zo kunnen wij hiermee onthouden welke voorkeuren jij eventueel hebt ingesteld.

2. Cookies van advertentiebedrijven (tracking cookies)
Advertentiebedrijven gebruiken cookies om hun campagnes af te stemmen op de bezoeker.
Er wordt o.a. gekeken of een advertentie al eens eerder is getoond.

3. Cookies voor website-analyse (analytische cookies)
Wij houden bezoekersstatistieken bij. We maken daarbij gebruik van Google Analytics. Deze dienst houdt o.a. bij welke pagina’s onze bezoekers bekijken en waar zij vandaan komen. Deze gegevens zijn anoniem. Wil je niet dat deze activiteiten anoniem worden bijgehouden, installeer dan de do-not-track browser extensie
Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

4. Cookies van externe partijen (tracking cookies)
Indien je via deze website wordt doorverwezen naar de aanbieding van een adverteerder dan kan het zijn, dat de website van de adverteerder en/of het
advertentienetwerk een cookie plaatst, onder andere om te kunnen achterhalen, dat jij via deze website bij de adverteerder bent terechtgekomen.
Onze website heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden en adverteerders.

Gebruikte cookies

Nadere informatie cookies Google Analytics
__utma – levensduur 14 maanden na plaatsing of update.
__utmb – levensduur 30 minuten na plaatsen of update.
__utmc – alleen geldig tijdens bezoek aan deze site.
__utmz – levensduur 6 maanden na plaatsing of update.
__utmv – levensduur 14 maanden na plaatsing of update.
__utmx – levensduur 14 maanden na plaatsing of update.

Cookies adverteerders en advertentienetwerken
zelfstandig-op-internet.nl werkt samen met de advertentienetwerken Tradedoubler, TradeTracker en Awin.
zelfstandig-op-internet.nl vertoont relevante, door deze netwerken aangeboden, adverteerders op haar website.
Deze netwerken plaatsen na het aanklikken van een door hen aangeboden adverteerder een ‘tracking-cookie’ om te kunnen bepalen vanaf welke website een eventuele bestelling plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor advertenties van de adverteerder Bol.

Omdat er op deze website reclame door Google Adsense wordt getoond, maakt je browser eventueel een door Google Inc. of derden gestuurd cookie. Dit cookie kan door Google Inc. of derden gelezen worden. Om dit cookie weg te halen of om cookies in het geheel uit te schakelen ga je naar de instellingen van jouw browser (privacy).

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Geen Reacties »

starter op 26 augustus 2009

Trackback URI | Reacties RSS

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen om uw internetgedrag te volgen en u gepersonaliseerde advertenties te tonen binnen en/of buiten onze website. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten